Personvern

Her finn du informasjon om personvern og informasjonskapsler

Kven er me

Nettadressa vår er: http://ullensvang-frivilligsentral.no

Ansvarleg for behandling av personopplysningar på Ullensvang frivilligsentral si heimeside er Sigrid D. Dagestad og kan kontaktast på e-post: sdag@ullensvang.herad.no

Kva gjer informasjonskapslar (eng. «cookies»)?

Cookies eller informasjonskapslar er ein teknologi som dei fleste nettstader brukar idag. Ein cookie er ei lita tekstfil som vert lagt i internminne til nettlesaren, og denne gjer at me bl.a. kan hugsa kven du er, forrige tastetrykk m.m. Dei fleste nettlesarar (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptera cookies automatisk, men du kan sjølv velga å endra innstillingane slik at cookies ikkje vert akseptert, men du må då rekna med at mange nettstader då ikkje fungerer optimalt.

Innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald frå andre nettstader (t.d. videoar, bilete, artiklar osv.). Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du har vore på dei andre nettstadene. Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvåka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet.

Vil du vita meir om personvernregelverket