Kategoriarkiv: Hendingar

Fagdag for frivillighet

Korleis tek me vare på det gode som er, og korleis kan me saman utvikla frivilligheita i regionen vår?

Korleis ser framtidas behovsbilete ut, og korleis møter me det?

Frivillige, lag og organisasjonar, ordførarar, rådmenn, tilsette i kommunane, politikarar, styrer og tilsette i frivilligsentralane er HJARTELEG VELKOMNE TIL FAGDAG med fokus på samspel på tvers av sektorar og kommunegrenser.

Odd Einar Dørum tek oss inn i dagens tema før lokale, samfunnsengasjerte innleiarar delar sine tankar og idear. Kristin Kaldestad Urrang frå det nasjonale dugnadsprosjektet mot utanforskap og fattigdom «Alle med» deltek i tillegg til representantar frå Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norges

Fagdag for frivillighet 8 mars 2018 PROGRAM

Innleiarar:

Odd Einar Dørum – Politikar og tidlegare statsråd
Roald Aga Haug – Ordførar i Odda
Jostein Eitreim – Dagleg leiar i Hardangerrådet
Olav Magnus Hammer – Styreleiar i Jondal Frivilligenstral
Arild McClellan Steine – Prosjektleiar Voss herad
Joakim Sørå – Eldsjel
Christian Hellevang – Rådgjevar i Kommunenes Sentralforbund
Kristin K. Urrang – Prosjektkoordinator i «Alle med»
Gunnar Skeie – Dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger
Gijs Mans – Organisasjonssekretær Norges Frivilligsentraler

Påmelding innan 1. mars via google-skjema eller til hege.boerve@ulvik.kommune.no  – mob: 400 07 120

Klikk her for å melde på: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQiDhbjp7IjCuNREu0rTPBJtqn3MRndbxbxo8JuwErnCyEQ/viewform

 

Fagdagen er GRATIS, finansiert gjennom tilskot frå Sparebankstiftinga Hardanger

 

Om arrangøren:

Frivilligsentralane i Hardanger og Voss arbeider for å styrka frivillig arbeid i lokalmiljøa dei virkar i, fremja samarbeid og leggja til rette for vekst og samhandling. Nettverket består av frivilligsentralene i Odda, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Voss og Kvam.

Ope møte for frivillige

Bilde til heimesida

Stad: Kantina på Heradshuset, Kinsarvik

Tid: Onsdag 10. februar 2016 –  kl. 18.00 til 20.00

 

Det er eit uforpliktende møte med informasjon, idè dugnad og forslag til korleis vi kan vidareutvikla frivilligsentralen med nye gode  tilbod for brukarar og frivillige.

 

Aktivitetar frivilligsentralen allereie har:

 • «Strikk med integrerte masker» – handarbeidskafè
 • Hjelpa til ved datakafè
 • Instruktør ved sykkeltrening på Tunvoll trimstove
 • Besøksven
 • Øvelseskøyring
 • Hjelp med praktiske oppgåver som: måking av snø, hagestell, handling mm

 

Døme på aktivitetar vi kan tenke oss å starte opp med: 

 • «Lån ein fjording» – samardeid biblioteket
 • Hjelp til lekser og lesing
 • Kontaktperson for turgruppe
 • Assistanse på organiserte arrangement
 • Mykje anna! Gode idear?

 

Vi ynskjer å kome saman og diskutera innspel. Høyres dette spanande ut? Kom å høyr meir i februar! Ingen vert bunde opp til faste gjeremål om dei ikkje ynskjer det.

 

Med venleg helsing

Gertrud Korff (leiar Ullensvang frivilligsentral)

Liv Helleland (styreleiar Ullensvang frivilligsentral)