Kategoriarkiv: Aktiviteter

Språkkafè

SPRÅKKAFÈ – oppstart etter sommarferien

 

Onsdag 6. september 2017 kl. 13:00-14:30
 Biblioteket i Kinsarvik, Tjobergbygget 2. etg.

 

Vil du lære norsk, eller lære vekk norsk? Då er du hjarteleg velkommen til uformell samtale på biblioteket. Anna kvar veke er det Språkkafè! Vi stiller med kaffi, du stiller med prat.

NYE OG GAMLE FRIVILLIGE ER HJARTELEG VELKOMNE

Eit samarbeid mellom Ullensvang bibliotek avd Kinsarvik, Frivilligsentralen og Innvandrarsenteret i Kinsarvik.

Språkkafe vert følgande onsdagar:

 • 6. september
 • 20. september
 • 4. oktober
 • 18. oktober
 • 1. november
 • 15. november
 • 29. november
 • 13. desember

 

http://ullensvangbibliotek.no/aktivitet/sprakkafe/?instance_id=1597

 

Planlegging av hausten 2017!

Då er planlegginga av aktivitetar i regi av Frivilligsentralen i gang for hausten 2017.

DATAkafé på Kinsarvik bibliotek er planlagt følgjande onsdagar (kl. 17.00 – 18.30):

 • 27. sept
 • 11. okt
 • 25. okt
 • 8. nov

DATAkafé på Utne bibliotek kjem ein tilbake til dato for oppstart.

SPRÅKkafé på biblioteket er planlagt følgjande onsdagar (kl. 13.00 – 14.30):

 • 6. sept
 • 20. sept
 • 4. okt
 • 18. okt
 • 1. nov
 • 15. nov
 • 29. nov
 • 13. des

SPINNING – Senior sykling: Dato for oppstart kjem ein tilbake til.

STRIKK med integrerte masker: Oppstart tysdag 22. august. Held fram kvar tysdag frå kl. 11.00 til kl. 13.00. Føl skuleruta.

Bassengtrening for vaksne – Hauso: Dato for oppstart kjem ein tilbake til.

 

Kan du tenke deg å bidra som frivillig er det bare å ta kontakt med Sigrid Dagestad på tlf: 53 67 15 46 eller mob: 476 14 476 etter 07. august.

Ynskjer alle «nye og gamle» frivillige ein riktig god og solrik sommar!

Språkkafè

Språkkafe 2016

SPRÅKKAFE – eit samarbeid mellom frivilligsentralen, Ullensvang biblioteket avd. Kinsarvik, flyktningtenesta og vaksneopplæringa.

Stad: Kinsarvik bibliotek

Dato for samling og tidspunkt kjem vi tilbake til etter sommarferie! Gleder oss til å samarbeide med gamle og nye frivillige 🙂

«Språkkafe er for deg som vil lære andre nosk. Og for deg som lærar norsk og ynskjer å prate norsk med andre. På språkkafe snakkar vi norsk saman over ein kopp te eller kaffi. Vi snakkar om «laust og fast» – mat, reiser, klima eller lokale forhold for å nemne nokon eksepmel.»

Kan du tenke deg å bidra?

Ta kontakt med Sigrid Dagestad på tlf: 53 67 15 46 eller per e-post: sdag@ullensvang.herad.no

Språkkafè

Språkkafe 2016

SPRÅKKAFE – eit samarbeid mellom frivilligsentralen, Ullensvang biblioteket avd. Kinsarvik, flyktningtenesta og vaksneopplæringa.

 

Stad: Kinsarvik bibliotek

Tid: kl. 13.00 – 14.00

Datoar: 18. januar, 01. februar og 15. februar

 

«Språkkafe er for deg som vil lære andre nosk. Og for deg som lærar norsk og ynskjer å prate norsk med andre. På språkkafe snakkar vi norsk saman over ein kopp te eller kaffi. Vi snakkar om «laust og fast» – mat, reiser, klima eller lokale forhold for å nemne nokon eksepmel.»

 

Kan du tenke deg å bidra?

Ta kontakt med Sigrid Dagestad på tlf: 53 67 15 46 eller per e-post: sdag@ullensvang.herad.no

 

Oppstart SENIOR SYKLING

Bilde oppdatert plakat

SENIOR SYKLING starta opp att måndag 09. januar 2017!

 

Seniorsyklinga måndagar har no så mange deltakarar at treninga er delt i to grupper. Fyrste gruppa startar trening kl. 10.30, medan andre gruppa startar opp ca. kl. 11.15. Har du vore med på seniorsykling i år – veit du kva gruppe du høyrer til.

 

Er du ny eller det er ei stund sidan du har delteke er det berre å møte opp på  treningstidspunktet som passar best for deg. Begge gruppene har ledige plassar!

 

Stad: Tunvoll trimstove – Lofthus

Kostnad: kr. 50,-

Påmelding: Ingen, berre møt fram!

 

Etter trening er det samling på Mix kiosken!

Handarbeidskafè – strikk med integrerte masker

«Vi ynskjer å skapa ein møteplass for kvinner som er inkluderande uansett bakgrunn, kultur, religion og tradisjonar.»

 

Handarbeidskafè er eit samarbeid mellom frivilligsentralen, Kinsarvik bygdekvinnelga og flyktningtenesta i heradet. Målet er å skapa ein møteplass for kvinner – tilbodet er sosialiserande i form av aktivitet og språktrening for framandspråklege kvinner.

 

Oppstart: 30. august 2016

Dag og tid: Kvar tysdag kl. 11.00 til kl. 13.00

Stad: Frivilligsentralen Røysane, Kinsarvik

 

Ta med handarbeid om du ynsker, eller berre møt opp!

 

Seniorsykling

2_ny

Ullensvang frivilligsentral i samarbeid med frivillige startar opp med trening på sykkel for seniorar på Tunvold trimstove – Lofthus.

 

Oppstart: måndag 26. september 2016

Stad: Tunvoll trimstove

Tid: måndagar frå kl. 12.00 til kl. 13.00 (Merk tida!)

Kostnad med instruktør: kr. 50,-

Påmelding: Ingen, berre møt fram!

 

Er dette noko for deg? Møt opp og vær med !

Etter trening er det sosial samling på Mix kiosken.

 

Har du spørsmål?

Spinningansvarleg: Liv Helleland, mob: 97 14 12 00

Styreleiar av frivilligsentralen: Sigrid D. Dagestad, tlf: 53 67 15 46