Kategoriarkiv: Aktiviteter

Aktiviteter framover no i 2019

Frivilligsentralen sine faste aktivitetar framover:

 • Seniorsykling på Tunvoll trimstove (Lofthus), kvar måndag frå kl. 11.00
 • Bassengtrening på Hauso skule, kvar måndag frå kl. 18.45 til 19.45
 • Språkkafè på Kinsarivk bibliotek annankvar onsdag frå kl 12.30 til 13.45:
  • 16. januar
  • 30. januar
  • 13. februar
  • 27. februar
  • 13. mars
  • 27.mars
  • 13. mars
  • 27. mars
  • 10. april

Strikkekafé

Me håper på å få starte opp att med Strikkekafé i januar!

 

Liker du å strikke og skravle? Då bør du melda deg som frivillig til strikkekafeen vår! Me planlegg å starta opp att i januar, men er avhengig av å få med oss nokon fleire frivillige på laget.

Me samlast kvar tysdag kl 12 til 14 i Røysane 3 i Kinsarvik. Me strikker, skravlar og har det sosialt saman! Me har eit samarbeid med flyktningtenesta i heradet slik at det er fleire framandspråklege damer som kjem og øver på å snakke norsk over ein kopp kaffi.

Melder du deg som frivillig – seier du ja til  ein gong i månaden å ha ansvar for å lage kaffi klar og rydde etter Strikkekafeen. Saman med dei andre har du også eit ansvar for at alle blir inkludert i samtalen som går rundt bordet.

Er dette noko for deg? Send meg ein e-post på sdag@ullensvang.herad.no eller melding på 906 52 245.

Hadde vert kjekt om DU ville delta

Digitalt rettleiingstilbod for innbyggjarane i Ullensvang kommune

Ullensvang kommune har gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fått tilskot til å opprette eit rettleiingstilbod for innbyggarar som treng å betre sin digital kompetanse.

 

Frivilligsentralane Odda har utarbeida ei kursrekke i samråd med Jondal og Ullensvang frivilligsentral innan digital rettleiing. Elin Myran har prosjektansvar for gjennomføring av datakurs i 20 % stilllingsstorleik. Ho er også dagleg leiar ved Odda Frivilligsentral, og det er i lokala til Odda frivilligsentralen tilbodet vil vera no i fyrste omgang – men me poengterer at det er eit tilbod for alle innbyggjarane i dei tre kommunane.

“Tilskotet frå KMD skal bli brukt til å utarbeide eit felles digitalt rettleiingsstilbod for innbyggarane i Ullensvang kommune, bygge kompetanse innan digital rettleiing og pedagogisk formidling, samt nettverksbygging i regionen med mål om kompetanseoverføring og gjenbruk av modellen” – heiter det i søknad.

 

Kvar tysdag kan du som bur i Jondal, Odda og Ullensvang delta på datakurs innanfor ulike tema på Odda frivilligsentral.

Alle kurs på tysdagar krev påmelding på førehand. Torsdagar er det drop-inn – då er det berre å møte opp for å få hjelp til det du ynskjer innan data.

Påmelding:

 • E-post: frivillig@odda.kommune.no
 • Mob: 975 58 505 / 412 94 162

På frivilligsentralen i Odda har dei nettbrett til utlån på kursdagar, og du kan prøva dei fritt når dei har drop-in data hjlep på torsdagar.

Gjenståande kurs i 2018:

 • Tysdag 20. november kl. 12.00 – 15.00. Kurs: Grunnleggjande bruk av nettbrett
 • Torsdag 22. november kl. 10.00 – 13.00. Drop-in datahjelp
 • Tysdag 27. november kl. 12.00 – 15.00. Kurs: E-post
 • Torsdag 29. november kl. 10.00 – 13.00. Drop-in datahjelp
 • Tysdag 4. desember kl. 12.00 – 15.00. Kurs: Grunnleggjande bruk av nettbrett
 • Torsdag 6. desember kl. 10.00 – 13.00. Drop-in datahjelp
 • Tysdag 11. desember kl. 12.00 – 15.00. Kurs: Sosiale media
 • Torsdag 13. desember kl. 10.00 – 13.00. Drop-in datahjelp
 • Tysdag 18. desember kl. 12.00 – 15.00. Kurs: Repitisjon av innmelde tema
 • Torsdag 20. desember kl. 10.00 – 13.00. Drop-in datahjelp

Velkomen!

 

Flyer Digital kurs – pdf

 

Fagdag for frivillighet

Korleis tek me vare på det gode som er, og korleis kan me saman utvikla frivilligheita i regionen vår?

Korleis ser framtidas behovsbilete ut, og korleis møter me det?

Frivillige, lag og organisasjonar, ordførarar, rådmenn, tilsette i kommunane, politikarar, styrer og tilsette i frivilligsentralane er HJARTELEG VELKOMNE TIL FAGDAG med fokus på samspel på tvers av sektorar og kommunegrenser.

Odd Einar Dørum tek oss inn i dagens tema før lokale, samfunnsengasjerte innleiarar delar sine tankar og idear. Kristin Kaldestad Urrang frå det nasjonale dugnadsprosjektet mot utanforskap og fattigdom «Alle med» deltek i tillegg til representantar frå Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norges

Fagdag for frivillighet 8 mars 2018 PROGRAM

Innleiarar:

Odd Einar Dørum – Politikar og tidlegare statsråd
Roald Aga Haug – Ordførar i Odda
Jostein Eitreim – Dagleg leiar i Hardangerrådet
Olav Magnus Hammer – Styreleiar i Jondal Frivilligenstral
Arild McClellan Steine – Prosjektleiar Voss herad
Joakim Sørå – Eldsjel
Christian Hellevang – Rådgjevar i Kommunenes Sentralforbund
Kristin K. Urrang – Prosjektkoordinator i «Alle med»
Gunnar Skeie – Dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger
Gijs Mans – Organisasjonssekretær Norges Frivilligsentraler

Påmelding innan 1. mars via google-skjema eller til hege.boerve@ulvik.kommune.no  – mob: 400 07 120

Klikk her for å melde på: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQiDhbjp7IjCuNREu0rTPBJtqn3MRndbxbxo8JuwErnCyEQ/viewform

 

Fagdagen er GRATIS, finansiert gjennom tilskot frå Sparebankstiftinga Hardanger

 

Om arrangøren:

Frivilligsentralane i Hardanger og Voss arbeider for å styrka frivillig arbeid i lokalmiljøa dei virkar i, fremja samarbeid og leggja til rette for vekst og samhandling. Nettverket består av frivilligsentralene i Odda, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Voss og Kvam.

SPRÅKKAFÈ – oppstart 2018

Oppstart: Onsdag 24. januar 2018

Tid: kl. 14 – 15

Stad: Kinsarvik bibliotek

 

Språkkafé er eit samarbeid mellom Ullensvang bibliotek avd. Kinsarvik, flyktningtenesta, vaksenopplæringa og Ullensvang frivilligsentral.

Språkkafé er for deg som vil lære andre norsk. Og for deg som lærer norsk og ynskjer å prate norsk med andre. På språkkafé snakkar vi norsk saman over ein kopp te eller kaffi. Vi snakkar om ”laust og fast” – mat, reise, klima eller lokale forhold, for å nemne nokon eksempel.

 

Vi treng frivillige følgjande onsdagar frå kl. 14.00 – 15.00:

 • 24. januar
 • 07. februar
 • 21. februar utgår pga. vinterferie
 • 07. mars
 • 21. mars
 • 04. april
 • 18. april

 

Kan du tenke deg å bidra?

Ta kontakt med Sigrid Dagestad

Mob: 906 52 245 eller

E-post: sdag@ullensvang.herad.no

Datakafé på Kinsarvik bibliotek

Treng du litt hjelp med tekniske duppedittar?

 

Stad: Kinsarvik bibliotek

Dato: 25. september 2017

Tid: kl. 14.30 – 16.00

Påmelding innan 20.09.17 til:

 

Meir info også på biblioteket sine heimesider:

Datakafè

 

På biblioteket vert det fem kurs i grunnleggande datakunnskap i haust. Me vil gå gjennom grunnleggande ting som kan gjere det mykje lettare å forstå og bruka PC. Det blir workshop kor du kan få hjelp med problema du kanskje har, eller ting du ikkje forstår. Kursopplegget blir lagt opp til kursdeltakaranes nivå og derfor blir tema satt opp etter ønske og behov.

Ta med deg data, nettbrett eller telefon!

 

Eit samarbeid mellom: Kinsarvik pensjonistlag, Kinsarvik bibliotek og Ullensvang frivilligsentral

 

Senior sykling

Oppstart 25. september 2017

Stad: Tunvoll trimstove – Lofthus

Tid: Måndagar (to grupper)

Gruppe1 – kl. 10.30

Gruppe 2 – kl. 11.15

Kostnad med instruktør: kr. 50,-

Påmelding: Ingen, berre møt fram!

 

Er dette noko for deg?

Møt opp og vær med!

Etter trening er det sosial samling på Kompaen.

 

Har du spørsmål?

Ansvarleg for spinning: Liv Helleland, mob: 97 14 12 00

Frivillig– og folkehelse: Sigrid Dagestad, tlf: 53 67 15 46

 

Leksehjelp

Frivilligsentralen er på jakt etter frivillige som ynskjer å bidra som «leksehjelparar» for dei einslege mindreårige flyktningane busett i heradet.

 

Er dette noko for deg?

 

Leksehjelpa er tysdagar kl. 12.30 til kl. 14.00 (føl skuleruta) og er i  vaksenopplæringa sine lokal på asylmottaket/innvandrarsenteret.  Flyktningtenesta ved Linn Hege Bua (lærar) er tilstade med elevane, men kunne gjerne tenke seg å ha 1 – 2 frivillige med som «leksehjelparar». Det er ikkje avanserte lekser dei treng hjelp til – alle kan melde seg om dei tenker dette er noko for dei.

 

Har du lyst å bidra som frivillig? Gi meg ei tilbakemelding på sdag@ullensvang.herad.no eller mob: 476 14 476. Du vel sjølv om du kan stille 1 tysdag per månad, 2, 3 eller 4…….. Du står fritt til å hjelpa når det passer deg og vi er glad for den hjelpa du kan bidra med!