Aktiviteter framover no i 2019

Frivilligsentralen sine faste aktivitetar framover:

 • Seniorsykling på Tunvoll trimstove (Lofthus), kvar måndag frå kl. 11.00
 • Bassengtrening på Hauso skule, kvar måndag frå kl. 18.45 til 19.45
 • Språkkafè på Kinsarivk bibliotek annankvar onsdag frå kl 12.30 til 13.45:
  • 16. januar
  • 30. januar
  • 13. februar
  • 27. februar
  • 13. mars
  • 27.mars
  • 13. mars
  • 27. mars
  • 10. april