Ope møte for frivillige

Bilde til heimesida

Stad: Kantina på Heradshuset, Kinsarvik

Tid: Onsdag 10. februar 2016 –  kl. 18.00 til 20.00

 

Det er eit uforpliktende møte med informasjon, idè dugnad og forslag til korleis vi kan vidareutvikla frivilligsentralen med nye gode  tilbod for brukarar og frivillige.

 

Aktivitetar frivilligsentralen allereie har:

 • «Strikk med integrerte masker» – handarbeidskafè
 • Hjelpa til ved datakafè
 • Instruktør ved sykkeltrening på Tunvoll trimstove
 • Besøksven
 • Øvelseskøyring
 • Hjelp med praktiske oppgåver som: måking av snø, hagestell, handling mm

 

Døme på aktivitetar vi kan tenke oss å starte opp med: 

 • «Lån ein fjording» – samardeid biblioteket
 • Hjelp til lekser og lesing
 • Kontaktperson for turgruppe
 • Assistanse på organiserte arrangement
 • Mykje anna! Gode idear?

 

Vi ynskjer å kome saman og diskutera innspel. Høyres dette spanande ut? Kom å høyr meir i februar! Ingen vert bunde opp til faste gjeremål om dei ikkje ynskjer det.

 

Med venleg helsing

Gertrud Korff (leiar Ullensvang frivilligsentral)

Liv Helleland (styreleiar Ullensvang frivilligsentral)