Handarbeidskafè – strikk med integrerte masker

«Vi ynskjer å skapa ein møteplass for kvinner som er inkluderande uansett bakgrunn, kultur, religion og tradisjonar.»

 

Handarbeidskafè er eit samarbeid mellom frivilligsentralen, Kinsarvik bygdekvinnelga og flyktningtenesta i heradet. Målet er å skapa ein møteplass for kvinner – tilbodet er sosialiserande i form av aktivitet og språktrening for framandspråklege kvinner.

 

Oppstart: 30. august 2016

Dag og tid: Kvar tysdag kl. 11.00 til kl. 13.00

Stad: Frivilligsentralen Røysane, Kinsarvik

 

Ta med handarbeid om du ynsker, eller berre møt opp!