Seniorsykling

2_ny

Ullensvang frivilligsentral i samarbeid med frivillige startar opp med trening på sykkel for seniorar på Tunvold trimstove – Lofthus.

 

Oppstart: måndag 26. september 2016

Stad: Tunvoll trimstove

Tid: måndagar frå kl. 12.00 til kl. 13.00 (Merk tida!)

Kostnad med instruktør: kr. 50,-

Påmelding: Ingen, berre møt fram!

 

Er dette noko for deg? Møt opp og vær med !

Etter trening er det sosial samling på Mix kiosken.

 

Har du spørsmål?

Spinningansvarleg: Liv Helleland, mob: 97 14 12 00

Styreleiar av frivilligsentralen: Sigrid D. Dagestad, tlf: 53 67 15 46

Årsmelding 2014

Årsmelding Ullensvang frivilligsentral 2014

Ullensvang frivilligsentral er eigd av og er for heile heradet. Møteplassar og aktivitetar vert sett i verk i samarbeid med lokale frivillige, lag og organisasjonar og offentlige etatar. Dagleg leier i 50 % stilling er Jorunn Sekse. Frivilligsentralen er leia av eit styre på fem medlemmer som er valt for to år. Tre medlemmer frå eigar og to medlemmer frå lag/organisasjonar. Alle styremedlemmer har ein personleg vara. Dagleg leiar er sekretær for styret.

Les meir om Årsmelding 2014