- ein møteplass som formidlar kontakt mellom folk i lokalmiljøet

Om Ullensvang frivilligsentral

Ullensvang frivilligsentral vart etablert i 2013 og er ein kommunal eigd frivilligsentral. Frivilligsentralen er per i dag utan leiar. Så raskt ny leiar er på plass vil dette oppdaterast.

Les meir

Kva er ein frivilligsentral

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom folk i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa.

Les meir

Kontakt

Vil du melda deg som frivillig, eller kanskje du vil veta litt meir? Kontakt oss uansett!

Les meir

Språkkafè

Språkkafè

SPRÅKKAFE – eit samarbeid mellom frivilligsentralen, Ullensvang biblioteket avd. Kinsarvik, flyktningtenesta og vaksneopplæringa.   Stad: Kinsarvik bibliotek Tid: kl. 13.00 – 14.00 Datoar: 18. januar, 01. februar og 15. februar   «Språkkafe er for deg som vil lære andre nosk. Og for deg som lærar norsk og ynskjer å prate norsk med andre. På språkkafe […]

Oppstart SENIOR SYKLING

Oppstart SENIOR SYKLING

SENIOR SYKLING starta opp att måndag 09. januar 2017!   Seniorsyklinga måndagar har no så mange deltakarar at treninga er delt i to grupper. Fyrste gruppa startar trening kl. 10.30, medan andre gruppa startar opp ca. kl. 11.15. Har du vore med på seniorsykling i år – veit du kva gruppe du høyrer til.   […]

Leiar takkar for seg!

Leiar takkar for seg!

Så er tida mi som leiar av Frivilligsentralen i Ullensvang over.   Takk til alle som bidrar og gjer ein innsats! Eg har møtt utruleg mange positive og spennande menneske i denne jobben!   Ny leiar er endå ikkje på plass, men eg håpar det kjem ein person snart! Dersom du har spørsmål om noko kan […]

Referat etter årsmøte 2016

Referat etter årsmøte 2016

  Årsmelding 2015. Gjennomgåing av årsmelding med hovudvekt på aktivitetar og samarbeid i 2015. Det blei peika på at det er viktig at frivilligsentralen er for heile heradet og politikarane oppfordra til å engasjere seg på vestsida av fjorden og på Djønno og. Leiar av frivilligsentralen tok opp ønskje om anna lokalisering som er meir […]

Referat etter Ope møte for frivi...

Referat etter Ope møte for frivillige

Referat etter – Ope møte frivilligsentralen 10.februar 2016 i kantina i heradshuset   Referent: Gertrud Korff   16 personar møtte med styreleiar og leiar.   Styreleiar Liv Helleland ønska velkomen.   Leiar Gertrud Korff delte ut årsmeldinga og gjekk gjennom denne med vekt på kva aktivitetar ein hadde i 2015.   Det kom gode innspel […]

Årsmelding 2015

Årsmelding 2015

Årsmelding 2015 Ullensvang frivilligsentral y.doc (L)(314594)  

Ope møte for frivillige

Ope møte for frivillige

Stad: Kantina på Heradshuset, Kinsarvik Tid: Onsdag 10. februar 2016 –  kl. 18.00 til 20.00   Det er eit uforpliktende møte med informasjon, idè dugnad og forslag til korleis vi kan vidareutvikla frivilligsentralen med nye gode  tilbod for brukarar og frivillige.   Aktivitetar frivilligsentralen allereie har: «Strikk med integrerte masker» – handarbeidskafè Hjelpa til ved […]

Handarbeidskafè – strikk med...

IMG_5829

«Vi ynskjer å skapa ein møteplass for kvinner som er inkluderande uansett bakgrunn, kultur, religion og tradisjonar.»   Handarbeidskafè er eit samarbeid mellom frivilligsentralen, Kinsarvik bygdekvinnelga og flyktningtenesta i heradet. Målet er å skapa ein møteplass for kvinner – tilbodet er sosialiserande i form av aktivitet og språktrening for framandspråklege kvinner.   Oppstart: 30. august […]

Frivilligsentralen på facebook

Frivilligsentralen på facebook

  Du finn Ullensvang frivilligsentral på facebook. Her legg vi ut bilete frå aktivitetar og held dykk oppdatert på kva som skjer på frivilligsentralen.   Lik oss på facebook!  

Seniorsykling

Seniorsykling

Ullensvang frivilligsentral i samarbeid med frivillige startar opp med trening på sykkel for seniorar på Tunvold trimstove – Lofthus.   Oppstart: måndag 26. september 2016 Stad: Tunvoll trimstove Tid: måndagar frå kl. 12.00 til kl. 13.00 (Merk tida!) Kostnad med instruktør: kr. 50,- Påmelding: Ingen, berre møt fram!   Er dette noko for deg? Møt […]